Środkowa 158B Białka Tatrzańska -> Wyznacz trasę do obiektu

Regulamin Willi nad Potokiem

1.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

2.Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00. W przypadku rażącego naruszenia obowiązującej ciszy nocnej można zostać pociągniętym do odpowiedzialności z art.51 §1,§2,§3 ujętym w VII rozdziale kodeksu wykroczeń i kar finansowych. 

3.W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż uprzednio zarezerwowany pobyt, należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi, o ile stratne noclegi nie zostaną sprzedane.

4.Do siedmiu dni przed przyjazdem Gość zobowiązany jest do uregulowania płatności, aby utrzymać rezerwację.

5.Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby hotelowej jest możliwy, w przypadku gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.

6.Na terenie Willi obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku.Palenie w obiekcie kosztuje 500 pln,a jego należność jest ściągana przez firmę windykacyjną.

7.Podczas pobytu Gości pokoje nie są udostępniane osobą trzecim (jedynie w szczególnych sytuacjach za uprzednim uzgodnieniem z właścicielem obiektu).

8.Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia (w tym zagubienie kluczy) lub urządzeń technicznych. Powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia OC cywilnego już od 1 pln dziennie za osobę tutaj https://www.generali.pl/dla-ciebie/majatek/podroz . W ofercie ,,podróże po Polsce” i dostosowaniu oferty dla  OC do 20 tys. pln i NNW do 10 tys. koszt przy pobycie 7 dni, rodziny to 1 pln za dzień. Można też rozszerzyć pakiet o NNW podczas uprawiania sportów zimowych (koszt około 1,87 pln/dzień/osoba przy wspomnianej konfiguracji). Kalkulacje na dzień 15.12.2022 r.

9.Parking niestrzeżony dla naszych Gości jest bezpłatny. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.

10.Ze względu na specyfikę działania (naszego i pośredników) systemów rezerwacyjnych zastrzega się możliwość zmiany pokoju podczas pobytu, w tym takich samych kategoriach pokoi (standardach).

11.Gościowi świadomemu losowej sytuacji, mogącej zakłócić zrealizowanie pełnej rezerwacji noclegów, zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Koszt ubezpieczenia w Generalii to zwykle koszt od 3,4% do 7,3% wartości rezerwacji w zależności od zakresu chorób. Tutaj można wykupić online (należy to zrobić w ten sam dzień co rezerwacja) https://www.generali.pl/dla-ciebie/majatek/podroz

W przeciwnym wypadku osoba rezerwująca pokój/e ponosi pełną odpowiedzialność finansową za rezygnację lub skrócenie pobytu, o którym mowa w punkcie 12.

12.Anulacja rezerwacji/ zmiana długości pobytu na mniejszą ilość noclegów.

Osoba anulująca rezerwację w sezonie, naraża obiekt na bezzwrotną stratę finansową z tytułu braku możliwości sprzedania pokoju innym chętnym osobom, podczas blokady, zwaną dalej rezerwacją. Najwięcej chętnych osób chcących zarezerwować nocleg w obiekcie Willa nad Potokiem określa się do 21 dni przed możliwością zameldowania do pokoju. Po tym czasie szanse na rezerwacje znacznie spadają.

W związku z tym obiekt noclegowy stosuje następującą politykę anulacji rezerwacji:

-rezerwacje odwołane do 21 dni przed zameldowaniem kosztują 20 pln/pokój,

-rezerwacje odwołane między 21, a 7 dni przed zameldowaniem kosztują gościa maksymalnie 50% kwoty rezerwacji,

-rezerwacje odwołane między 7 dni, a dniem przyjazdu, deklarowanej rezerwacji kosztują do 100% kwoty rezerwacji.

Po zgłoszonej anulacji zwolnione terminy pokoju/ów, wystawiane są na sprzedaż. Jeśli pokój/e zostaną w danych terminach sprzedane za kwotę równowartą anulowanej rezerwacji, 100% wartości rezerwacji zostanie zwrócone. W innych przykładowych wypadkach:

– Anulacja 9 dni przed zameldowaniem, lecz właściciel nie sprzeda pokoju w żadnym ze zwolnionych terminów, gość zostanie obarczony kosztami 50%, a drugie 50% straty poniesie właściciel obiektu, lecz w przypadku wynajęcia pokoju w tym czasie na przykładową kwotę 80% wartości, gość zostanie w takim przypadku obarczony mniejszym kosztem, czyli 20% wartości rezerwacji.

W celu pozyskania informacji na temat wysokości zwrotu wartości rezerwacji prosimy o kontakt po ostatnim dniu deklarowanej rezerwacji, przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt na tej stronie internetowej.

Za pracochłonne zmiany w rezerwacji lub pracochłonną obsługę klienta może zostać doliczona dodatkowa opłata.

13.Zamiany pokoi między gośćmi są możliwe, tylko po uzgodnieniu zmian z właścicielem.

14.W okresie sezonu narciarskiego obowiązuje zakaz wchodzenia do części mieszkalnej ze sprzętem narciarskim (szczególnie w butach narciarskich). Sprzęt narciarski można przechowywać w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu w naszym obiekcie, we własnym samochodzie lub w wypożyczalni. 

15.Na klatce schodowej i balkonach obowiązuje zakaz przebywania dzieci bez opieki osoby dorosłej.

16. Dzieci śpiące z rodzicami w łóżku małżeńskim lub we własnym łóżeczku mają bezpłatny pobyt (do jednego dziecka na pokój, kolejne są liczone jak osoba dorosła). Koszt wynajmu łóżeczka z pościelą wynosi 20 pln / doba. Chęć wynajmu łóżeczka należy zadeklarować na etapie rezerwacji noclegu (poprzez formularz kontaktowy lub w uwagach przy rezerwacji On-line). W ofertach domyślnie nie wliczamy wynajmu łóżeczka w cenę pobytu.

17.Zwierzęta nie są akceptowane w naszym obiekcie (bez wyjątków).

Kara umowna za pojawienie się zwierzęcia w naszym obiekcie to koszt 500 pln.

Dlaczego? Niestety nie przyjmujemy zwierzątek z uwagi na możliwe (w szczególności) alergie/astmy innych Gości (złamali byśmy warunki rezerwacji) , możliwe zniszczenia wyposażania, możliwy hałas, ponadstandardowe sprzątanie, czy bezpieczeństwo (zwłaszcza duże zwierzęta).
 

Osobą podróżującym ze zwierzętami proponujemy skorzystanie z okolicznego hotelu dla psów, gdzie można zostawić swoje pupile pod opieką profesjonalistów. Warto też zwrócić uwagę, że zwierzęta nie są wpuszczane na szlaki turystyczne, więc jest to szczególnie dobre rozwiązanie.
Tutaj można zostawić swojego zwierzaka:
https://goo.gl/maps/GoLq8TJLFc66KVd28
lub tutaj: https://goo.gl/maps/uozW7Wt4k52SaS63A

18.Organizacja głośnych imprez nie jest możliwa.

19. Zmiana terminu rezerwacji, a następnie jej anulacja nie wpłynie na zmianę warunków anulacji z rezerwacji pierwotnej.

20. Rzeczy znalezione na terenie obiektu noclegowego są po dwóch tygodniach od znalezienia utylizowane, jeśli nie zgłosi się po nie ich właściciel.

20.Przetwarzanie danych osobowych

a)Części wspólne obiektu wraz z przynależnym terenem są monitorowane.

b)Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Willa nad Potokiem ul. Środkowa 158B Białka Tatrzańska 34-405. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl Dane osobowe: Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : biuro@willa-nad-potokiem.pl.Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są tutaj https://www.panel.hotres.pl/public/pdf/rodo_attach1-pl.pdf .Zobowiązania Administratora: Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów takich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.Zobowiązania Hotres.pl: Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do: szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.Postanowienia końcowe:Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku: konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu; konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu; rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl.

21.Reklamacje

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w zakresie zamówionych usług. Wszelkie reklamacje przyjmujemy drogą e-mailową na adres biuro@willa-nad-potokiem.pl. lub telefonicznie podczas pobytu (numer telefonu podany jest między innymi przy głównych drziwach do obiektu). Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień. Reklamacje i roszczenia zgłaszone po fakcie (np. przy lub po wyjeździe), gdzie uniemożliwona została przez Gościa reakacja personelu na uchybienie w stosownym czasie (uchybienie nie zostało zgłoszone niezwłocznie), mogą zostać potraktowane jako próba wyłudzenia w rozumieniu art. 286 k.k. 

Opublikowanie w Internecie negatywnej oceny o naszym obiekcie (poniżej 70% skali oceny) popartą uchybieniem (które nie zostało zgłoszone niezwłocznie, czyli bez możliwości reakcji personelu w stosownym czasie), nie popartą żadnym argumentem, argumentem rażąco wykraczającym poza zakresem zarezerwowanych usług i dostępnych udogodnień lub oceniając w sposób rażąco nieproporcjonalny będzie traktowana jako celowe naruszenie dobra osobistego (art. 24 k.c.), zniesławienie (art. 212 k.k.) lub znieważenie (art. 216 k.k.). Jeśli tożsamość osoby publikującej nie będzie możliwa do ustalenia, będzie ona ustalana przez administratora portalu opiniotwórczego w trybie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

22.Dla wybranych ofert dostępna jest płatność on-line obsługiwana przez firmę Tpay
funkcjonującej jako podmiot gospodarczy pod nazwą -Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości, wpisany do KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.